THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Wednesday, June 3, 2009

Pengumpulan Data

Kuliah Puan Sakinah

- Kita sebenarnya sentiasa membuat kajian tindakan tetapi jika tidak menghayati apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita perlu mengambil iktibar daripada apa yang berlaku walaupun
ianya tidak ditulis di atas kertas kerana kehidupan kita mempunyai matlamat.

- Kajian tindakan merupakan satu kajian yang sistematik.

- Apabila membuat tindakan berlaku perubahan, ia adalah satu kejayaan dalam penyelidikan tindakan yang member manfaat kepada dii dan juga orang lain.


Pengumpulan data:

- Ada pelbagai teknik pengumpulan data, walaupun menggunakan pelbagai teknik yang baik tidak semestinya memberikan kualiti dalam dapatan kajian. Kajian tindakan tidak akan menjadi satu kajian yang berkualiti kecuali ianya dilakukan dengan sempurna. Sehubungan itu, usaha untuk memastikan kualiti yang tinggi dalam penyelidikan perlu dipelajari dengan gigih.

3 sebab perlu capai kualiti yang tinggi:

1) Tanggungjawab kepada pelajar
2) Keperluan kepada kecekapan diri dan orang lain.
3) Keperluan untuk membuat tindakan dan berubah kepada perkara yang bermanfaat (menambahkan ilmu pengetahuan) dengan melakukan tindakan.

Kriteria kualiti:

i) Serupa dengan kriteria jenis penyelidikan lain.
ii) Criteria kualiti dalam penyelidikan ialah kesahan dan kebolehpercayaan.
iii) Kedua-dua konsep inikritikal kepada kualiti penyelidikan tindakan.
iv) Perubahan itu perlu ada kebenaran

Kesahan:
- Merujuk kepada kebenaran data.

- Dengan mengetahui sama ada data sebenarnya mengukur atau mencerminkan fenomena khusus yang dikaji.

Kebolehpercayaan:
- Berkaitan dengan ketepatan data

- Masalah kebolehpercayaan dalam pendidikan selalu berlaku apabila data diambil dari sampel yang terlalu kecil.

- Sehubungan dengan itu, untuk penambahbaikan data penyelidikan tindakan, kita perlu selalu tanya:

i) Adakah maklumat ini merupakan perwakilan tepat realiti?
ii) Bolehkah saya fikir sebarang sebab untuk syak kepada ketepatan data?

- Dalam skop pendidikan, kebolehpercayaan dikurangkan untuk mengetahui dengan lebih mendalam.

5 tahap penyelidikan tindakan:

Tahap 1: mengenalpasti masalah
Tahap 2: perancangan tindakan (teknik yang digunakan)
Tahap 3: kumpul data
Tahap 4: analisis data
Tahap 5: perancangan untuk tindakan seterusnya

Mengumpul data:

- Apakah jenis data kita perlu kumpul untuk menjawab persoalan kajian.
- Bagaimana kita hendak memastikan terdapat pelbagai perspektif (sumber).

Alat pengumpulan data:

- Pemerhatian(video tape)/ senarai semak
- Nota guru dan komen
- Kerja pelajar
- Refleksi pelajar dan kerja pelajar
- Jurnal pelajar
- Ujian
- Tinjauan soalselidik
- Temuduga (audio tape)

0 comments: